Đến lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn. Mình vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Thì thôi, cứ vậy đi!

Đến lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn. Mình vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Thì thôi, cứ vậy đi!