Bỏ watermark Test mode của Windows 8.1

Cài Batto Centre thì Windows 8.1 luôn phải ở chế độ Test mode. Cách duy nhất để bỏ watermark này mà testsigning vẫn ở chế độ on là sửa file nguồn của Windows.

Chuẩn bị các phần sau trước khi thực hiện:


Bước 1:

Sử dụng Resource Hacker để mở file source Windows đã copy ra một nơi khác là shell32.dll.mui 

 • Tìm tới thư mục String Table / 2069 / 1033 xóa dòng 33088, "Test Mode"
 • Tìm tới thư mục String Table / 2070 / 1033 xóa dòng 33108, "%ws Build %ws"
 • Bấm nút Compile Script rồi chọn File / Save


Tương tự mở file basebrd.dll.mui

 • Tìm tới thư mục String Table / 1 / 1033 xóa 2 dòng 12, "Windows 8.1 Enterprise" và 13, "Windows 8.1 Enterprise"
 • Bấm nút Compile Script rồi chọn File / Save


Bước 2:

 • Mở và giải nén file RemoveWatermark8250.zip sẽ có thư mục Take Ownership, chạy file InstallTakeOwnership.reg
 • Tìm file C:/Windows/Branding/Basebrd/en-US/basebrd.dll.mui click chuột phải và chọn Take Ownership. Copy file đã sửa ở trên đè lên file này.
 • Tìm file C:/Windows/System32/en-US/shell32.dll.mui click chuột phải và chọn Take Ownership. Copy file đã sửa ở trên đè lên file này.
 

Bước 3:

 • Ấn Windows+C để mở thanh Charm chọn nút Search và đánh cmd để tìm Command Prompt
 • Click chuột phải Command Prompt chọn Run as administrator
 • Tại cửa sổ Command Prompt đánh mcbuilder và đợi cho chương trình chạy xong.
 • Khởi động lại máy tính.

 

Nguồn:

http://www.yethz.com/win-8/remove-watermark-in-windows-8-consumer-preview-build-8250/2121/

http://forums.mydigitallife.info/threads/45957-How-to-remove-watermark-8-1-Pro-Preview-Build-9431/page5