Một số website cho download ảnh miễn phí

Dưới đây là một số website cho tải ảnh stock miễn phí

Barn Images http://barnimages.com/ 

Boss Fight http://bossfight.co/ 

FancyCrave http://fancycrave.com/ 

Flaticon http://www.flaticon.com/

Foodies Feed http://www.foodiesfeed.com/category/free-food-images/ 

Free Nature Stock http://freenaturestock.com/ 

Free Refe Real Life Photos http://getrefe.tumblr.com/ 

Freepik http://www.freepik.com/

Gratisography http://www.gratisography.com/ 

Jay Mantri http://jaymantri.com/ 

Life of Pix http://www.lifeofpix.com/ 

Little Visuals http://littlevisuals.co/ 

Magdeleince http://magdeleine.co/browse/

MMT http://mmt.li/ 

Moveast http://moveast.me/ 

New Old Stock http://nos.twnsnd.co/ 

Pexels https://www.pexels.com/ 

Pixabay http://pixabay.com/ 

Public Domain Archive http://publicdomainarchive.com/public-domain-images/ 

Realistic Shots http://realisticshots.com/ 

Skitterphoto http://skitterphoto.com/ 

Skuawk http://skuawk.com/ 

Snapwire Snaps http://snapwiresnaps.tumblr.com/ 

Startup Stock Photos http://startupstockphotos.com/ 

Superfamous http://superfamous.com/ 

TheStocks.im http://thestocks.im/ 

Tookapic https://stock.tookapic.com/?filter=free 

Travel Coffee Book http://travelcoffeebook.com/ 

Unplash https://unsplash.com/

Zoommy Unique Photos http://zoommyapp.com/unique_photos 

 

Ngoài ra còn có thể tìm ở một số mạng dưới đây nhưng miễn phí hay không phải liên lạc với tác giả:

Behance https://www.behance.net/ 

Dribble https://dribbble.com/  

Deviantart http://www.deviantart.com/