Nông hay sâu hả em?
Mải đá bóng với đồng nghiệp, Tuấn quên khuấy phải đón Phương đi mua đồ sáng Chủ Nhật. Tuấn đến muộn nửa tiếng. Phương rất giận và bỏ về, điện thoại tắt.
Tổng số 3 trang, 12 bài viết.