Bắt Chrome dùng font Arial thay vì Helvetica Neue Trên Windows, Google Chrome hiển thị font Helvetica Neue tương đối tệ. Nếu phải làm việc với cả iOS và Windows, họa sỹ không thể gỡ bỏ bộ font này được.
Chửi đổng mà có kẻ giật mình! Buồn cười thật!
Adobe Illustrator CS6 has stopped working Mỗi lần tắt Illustrator lại xuất hiện thông báo lỗi "Adobe Illustrator CS6 has stopped working".
Baseline và Progressive JPEG Nhân trong lúc làm việc đụng phải vấn đề hiển thị khi tải ảnh, mình tìm hiểu lại hai dạng ảnh là Baseline và Progressive JPEG. Tiện thể, viết ra để lưu lại sau này cần đọc lại.
Công ty cấp cho một chiếc điện thoại chạy Android để test ứng dụng. Và rắc rối bắt đầu khi một anh đồng nghiệp nhập account Google vào máy nhưng không sao gỡ ra được!?
Tổng số 5 trang, 23 bài viết.